Nordrhein-Westfalen

Informatie

Noordrijn-Westfalen (Nordrhein-Westfalen) is de deelstaat met de meeste inwoners. Economisch is het van groot belang vanwege het sterk geïndustrialiseerde Ruhrgebied. De belangrijkste rivier is de Rijn, waar o.a. de Ruhr en Lippe in uitmonden.

Monument

Boven op een berg bij Porta Westfalica is een monument opgericht ter nagedachtenis aan het staatshoofd dat de Duitse Eenwording realiseerde, nl Kaiser Wilhelm I. Samen met de al even bekende kanselier Otto von Bismarck heeft hij Pruisen via de Duitse en de Noordduitse Bond in 1871 tot het Duitse Keizerrijk getransformeerd. Deze semi-constitutionele monarchie heeft tot 1918 bestaan.

Bedevaartsoord

Ooit hoorde Kevelaer tot Nederland. Het plaatsje werd als bedevaartsoord bekend nadat een marskramer op last van Maria een kapelletje bouwde. Vooral toen in Nederland het openlijk belijden van het rooms-katholieke geloof verboden werd, groeide de pelgrimage naar dit mooie plaatsje

Tips voor camperaars en motorrijders