Nordrhein-Westfalen

Informatie

Noordrijn-Westfalen is de deelstaat met de meeste inwoners. Economisch is het van groot belang vanwege het sterk geïndustrialiseerde Ruhrgebied. De belangrijkste rivier is de Rijn, waar o.a. de Ruhr en Lippe in uitmonden.

Kaiser Wilhelm Denkmal

Kaiser Wilhelm Denkmal

Monument

Boven op een berg bij Porta Westfalica is een monument opgericht ter nagedachtenis aan het staatshoofd dat de Duitse Eenwording realiseerde, nl Kaiser Wilhelm I. Samen met de al even bekende kanselier Otto von Bismarck heeft hij Pruisen via de Duitse en de Noordduitse Bond in 1871 tot het Duitse Keizerrijk getransformeerd. Deze semi-constitutionele monarchie heeft tot 1918 bestaan.

Tips voor camperaars en motorrijders