Nieuwe camper

Mooie plaatsen en trajecten

Nieuwsbrief 2020/08

Hallo [subscriber:firstname | default:reader],

Onze reisdoelen liggen deze maand in Duitsland, Israël en in eigen land. In Duitsland reden we afgelopen jaar met de campers door het Donaudal en bezochten we een mooie stad aan de Rijn. In Israël ging Wim in zijn vrije tijd tijdens de VN-missie op zoek naar overblijfselen uit de tijd van Herodes en bezocht hij een prachtige tuin. En toen dit jaar de versoepelingen na de lockdown van kracht werden, bezochten we Zeeland dat nog verborgen pareltjes blijkt te herbergen.

Veel kijkplezier!

Het Mooie plaatsen-team
Germany

"Mutterstadt des Breisgaus"

Breisach
De Breisacher Münsterberg, die ooit midden in de Rijn lag, is de enige bewoonde hoogte direct aan de Rijn. Tegenwoordig loopt de Rijn er omheen en is Breisach een geliefd reisdoel voor toeristen die met een cruiseschip passeren.
Germany

Naturpark
Oberes Donautal

Donautal
Tussen Fridingen en Simaringen heeft de Donau zich in de loop van eeuwen door de Schwäbische Alb gewrongen. We reden door het Naturpark Oberes Donautal vanaf Beuron en genoten van de steile krijtrotsen en prachtige natuur.

Netherlands

Boerenbedrijven
in erfpacht

Gapinge2
Zoals vele dorpen bestaat ook Gapinge uit boerenbedrijven die hun bedrijf in erfpacht hadden. Het dorp was ooit het bezit van de familie van Borsselen en bleef lang in bezit van edele families. Karakteristiek zijn de boerenhuizen met groen-witte luiken en de zwart-witte schuurdeuren.
Netherlands

Stellingmolen met een geschiedenis

Korenmolen De Graanhalm (3)
De ronde stellingmolen de Graanhalm (1896) in Gapinge is elke zaterdag te bezichtigen (als de wieken draaien). Tot 1962 heeft deze molen, die met 120.000 stenen gebouwd is, bedrijfsmatig gemalen en tot 1998 heeft hij nog gedraaid. In 2015 is de molen gerestaureerd en feestelijk heropend.
Israel

Herinneringen aan Herodus

Herodus de Grote (1)
Herodes de Grote was een fazalkoning van de Romeinen en regeerde over Judea. Zijn voorliefde voor de Romeinen blijkt uit de vele bouwwerken die hij tijdens zijn regeerperiode heeft laten oprichten. Deze voorliefde maakte hem echter niet bemind bij de Joden.

Israel

Wereldcentrum met terrastuinen

Bahai Gardens 2
Israël kent heel wat geloofsstromen die al dan niet een claim leggen op bepaalde delen van het land. De derde grootste geloofsstroom ter wereld heeft haar internationale wereldcentrum in Haifa. Daar onderhouden ze de Bahai’i Gardens, een terrastuin vol pracht en praal.

United Nations Truce Supervision Organization

De missie UNTSO is de langst lopende missie van de VN. Dat heeft als voordeel dat op het hoofdkwartier en de buitenposten alles perfect is geregeld. Het hoofdkwartier is ondergebracht in een oude Engelse kazerne. De tuinen worden door lokale mensen goed onderhouden. De staf bestaat uit een gemêleerd internationaal gezelschap met burgermedewerkers die ook regelmatig rouleren over andere missies. Het ondersteunend personeel is allemaal lokaal, zowel Joden als Palestijnen. In mijn sectie had ik een Oostenrijkse burgermedewerker die de vaste kern in de sectie vormde. Hij woonde met zijn gezin in Jeruzalem. Daarnaast had ik een Palestijnse secretaresse die dagelijks met een VN-busje vanuit Bethlehem de grens op de Westbank moest passeren (wat soms tot aanzienlijk oponthoud leidde door de strenge Israëlische controles) en een militair officier als plaatsvervanger. Deze militaire functie rouleerde om het half jaar en militaire waarnemers uit de buitenposten konden hiervoor opteren. De VN doet er alles aan om het eigen personeel vertrouwd te maken met de lokale cultuur en gebruiken. Zo werd op het hoofdkwartier een Palestinian Day georganiseerd waar kennis kon worden gemaakt met de typisch Palestijnse cultuur. Daarnaast worden er excursies georganiseerd, zoals naar Herodion, Bethlehem, de oude stad Jeruzalem en de Bahai'i Gardens.
Fragment uit het dagboek van Wim:
Het maandelijkse diner met Roy (Noorwegen), onze Deputy Chief Of Staff, en sectiehoofden is deze maand voor de verandering eens anders van opzet. Bruce (USA) heeft een gids geregeld die ons naar Herodion begeleidt. De grenspassage naar Bethlehem verloopt erg vlot. Blijkbaar is er geen behoefte om ons uitgebreid te controleren. Wanneer de gids arriveert, rijden we door Bethlehem naar het zuidoosten. Via kanaal 1 kunnen we in de volgauto horen wat de gids in de eerste auto vertelt. Handig zo’n Motorolasysteem in je auto. Aangekomen bij Herodion ontwaren we een berg met resten van een paleis aan de voet. Te voet lopen we een steil pad op naar de top. Helaas is het geen stralend weer, want dan hadden we vanaf hier de Dode Zee kunnen zien. Herodion werd in het jaar 24 voor Christus gebouwd door koning Herodes de Grote. Het fort op de top van de berg is omgeven door een dubbele muur in een diameter van 63 meter. Ooit was dit het kasteel waar Herodes verbleef in open ruimtes aan een hoftuin, en luxe badkamers voor de nodige ontspanning.
......
Op zondag is het vroeg dag omdat de VN-bus om half acht vertrekt. Gaande de week ben ik de enig overgebleven militair geworden. En dan wordt je geacht om ook de reisleiding op je te nemen. Van de 25 personen komen er zeven niet op tijd opdagen. Dat scheelt in de bus, want nu kan er wat ruimer gezeten worden. Blijkbaar heeft Bruce (USA), die de trip georganiseerd heeft, mijn naam doorgegeven aan de directie van het Bahai’i Park, want ik word gebeld met de mededeling dat de Deputy Secretary-General van het Bahai’i International Community ons zal opwachten. En dan blijkt dat men er van uit was gegaan dat onze Chief of Staff, generaal Clive Lilley (Nieuw-Zeeland) ook bij dit gezelschap zou zijn. Maar Mr. Murray Smith geeft aan ook blij te zijn met mij als VN-pief. Dat lucht op! Onder zijn leiding krijgen we een Guided Tour en komen op plekken waar de normale bezoekers niet mogen komen. Woorden schieten te kort om dit park te beschrijven.

Wat publiceren we komende maand?

Twee mooie Zeeuwse plaatsen, een motorrit over een bergpas en een parel uit Istrië laten we zien. En in het Midden-Oosten ging Wim op zoek naar twee verborgen kloosters. Tot volgende maand!
vlammen met website
MailPoet